Sjabloon Archiefbeveiliging

De sjabloon Archiefbeveiliging is gebaseerd op de Archiefwet 1995 waarin regels zijn gesteld betreffende archiefbeheer door overheidsorganen. De Archiefwet 1995 biedt niet alleen de overheid, maar ook bedrijven en organisaties een bruikbaar normatief kader voor verantwoord archiefbeheer en archiefopslag met een optimale waarborg voor behoud van papier, microfilms en digitale informatie. De sjabloon Archiefbeveiliging is door onze experts aangevuld met belangrijke vragen vanuit de praktijk.

Inhoud Sjabloon Archiefbeveiliging

Onderwerpen van de audits:

 • Algemeen: gebouw, archiefruimte, omgeving
 • Bouwkundige maatregelen
 • Inrichting
 • Klimaatbeheersing
 • Brandpreventie
 • Toegangsbeheersing
 • Elektronische beveiliging

Voor wie?

Voor safety en security experts die binnen organisaties of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de beveiliging van archieven.

Voor inspecteurs van de Erfgoedinspectie, sector archieven, die toezicht houden op het archiefbeheer van de centrale overheid zoals:

 • de hoge colleges van staat (zoals de Raad van State)
 • de ministeries en al hun diensten en instellingen
 • de pbo-organen (zoals productschappen)
 • de zelfstandige bestuursorganen zoals universiteiten en het Kadaster

Voor provinciaal archiefinspecteurs belast met het toezicht op de archiefzorg van:

 • gemeenten
 • waterschappen
 • gemeenschappelijke regelingen
 • de regionale politiekorpsen

Voor de gemeente- of waterschapsarchivaris die wettelijk is belast met het toezicht:

 • op het beheer van de moderne archieven die door die gemeente(n) of waterschappen worden gevormd en beheerd
 • op de archieven van gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie

Prijs:  79,-

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV