Sjabloon BHV

De Arbeidsomstandighedenwet c.q. het Besluit Bedrijfshulpverlening schrijft voor dat er binnen een bedrijf, organisatie of een andere plaats waar werknemers arbeid verrichten Bedrijfshulpverlening dient te zijn welke is gebaseerd op een risicoanalyse.

De sjabloon BHV hanteert deze wet als basis voor de checklists. Uitgangspunt is dat er al een risico inventarisatie heeft plaatsgevonden en dat er al een Bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. De checklists van de sjabloon BHV vormen een uitstekend uitgangspunt bij interne controles en evaluatie.

Inhoud Sjabloon BHV

Onderwerpen van de audits:

  • Risico inventarisatie
  • Organisatie
  • Aantal bedrijfshulpverleners
  • Uitrusting, middelen, voorzieningen
  • Opleiding en deskundigheid
  • Oefening
  • Aandachtspunten BHV-taken bij een ontruiming
  • Aandachtspunten bij melding van een calamiteit
  • Aandachtspunten voorlichting

Voor wie?

Voor facilitaire medewerkers, BHV-ers, Arbo en safety experts.

Prijs: € 129,-

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV