Sjabloon Brandveiligheid

De sjabloon Brandveiligheid is gebaseerd op de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 van 1-12-2008. Met behulp van de sjabloon Brandveiligheid kan periodiek controle worden uitgeoefend op het naleven van de regelgeving. Bij eventuele tekortkomingen en/of gebreken kunnen adequate maatregelen worden genomen om een veilige werkplek voor medewerkers, klanten en bezoekers te garanderen.

Inhoud Sjabloon Brandveiligheid

Onderwerpen van de audits:

 • Algemeen
 • Bouwkundige voorzieningen (compartimentering)
 • Ontvluchting
 • Ontvluchting obstakelvrij
 • Brandmeldinstallatie (BMI)
 • Ontruimingsalarminstallatie (OAI)
 • (Nood)verlichtingsinstallatie en elektriciteitsinstaalatie
 • Blusmiddelen
 • Droge blusleiding(en)
 • Brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen
 • Overdrukinstallatie
 • (Brandweer)liften
 • Verwarming en kookdoeleinden, afvoer van rook
 • Roken en open vuur
 • Stoffering, versiering en aankleding
 • Stands, kramen, podia en andere inrichtingselementen
 • Afval
 • Brandgevaarlijke stoffen
 • Bereikbaarheid
 • Nadere voorwaarden / gelijkwaardigheden / algemene indruk
 • Documenten / rapportages

Voor wie?

Voor security experts die binnen organisaties of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging en fysieke beveiliging.

Prijs: € 549,-

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV