Sjabloon Ontruimingsplan

De sjabloon Ontruimingsplan is gebaseerd op NEN 8112 waarin aanwijzingen worden gegeven voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. Elk bedrijf is verplicht een ontruimingsplan te hebben. Dat staat in de Arbowet. Ook het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) eist een ontruimingsplan indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan een ontruimingsplan noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een milieuvergunning.

De sjabloon Ontruimingsplan kan via audits uw ontruimingsplan in al zijn facetten toetsen.

Inhoud Sjabloon Ontruimingsplan

Onderwerpen van de audits:

 • Context
 • Inhoudelijke indeling
 • Tekening
 • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
 • Interne en externe alarmeringsprocedure
 • Stroomschema alarmering
 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 • Taken bij een ontruiming of een ontruimingsplan
 • Receptie (of wie melding ontvangt)
 • Leidinggevende BHV
 • Directeur/directie
 • Ontruimingsplattegronden
 • Logboek ontruimingsplan

Voor wie?

Voor security experts die binnen organisaties of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de informatiebeveiliging en fysieke beveiliging.

Prijs: € 199,-

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV