Sjabloon Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

De sjabloon Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) is gebaseerd op het VIR waarin beveiligingseisen zijn vastgelegd die gelden voor het gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologie bij de behandeling van informatie binnen de rijksdienst.

De sjabloon Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst ondersteunt beveiligingsexperts bij het in beeld brengen van de kwaliteit van de beveiliging van bijzondere informatie binnen de rijksdienst. Periodieke audits geven inzicht in waar aanvullende maatregelen vereist zijn.

Inhoud Sjabloon Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

 • Opslag van informatie in geautomatiseerde informatiesystemen
 • Verwerking van bijzondere informatie in geautomatiseerde informatiesystemen
 • Transport van bijzondere informatie in geautomatiseerde informatiesystemen
 • Archiefwet 1995

Voor wie?

Voor safety en security experts die binnen organisaties of bedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de beveiliging van archieven.

Voor inspecteurs van de Erfgoedinspectie, sector archieven, die toezicht houden op het archiefbeheer van de centrale overheid zoals:

 • de hoge colleges van staat (zoals de Raad van State)
 • de ministeries en al hun diensten en instellingen
 • de pbo-organen (zoals productschappen)
 • de zelfstandige bestuursorganen zoals universiteiten en het Kadaster

Voor provinciaal archiefinspecteurs belast met het toezicht op de archiefzorg van:

 • gemeenten
 • waterschappen
 • gemeenschappelijke regelingen
 • de regionale politiekorpsen

Voor de gemeente- of waterschapsarchivaris die wettelijk is belast met het toezicht:

 • op het beheer van de moderne archieven die door die gemeente(n) of waterschappen worden gevormd en beheerd
 • op de archieven van gemeenschappelijke regelingen en regiopolitie

Prijs: € 199,-

Security Audit Tool © 2012 - AIB Safetech BV AIB Safetech BV